نامه

نامه به آقای محمد حسین لنگرودی (ارسال وجوهات به نجف)

نامه

زمان: 17 اسفند 1346 / 7 ذی الحجه 1387

مکان:  نجف

موضوع: لزوم ارسال وجوهات به نجف

مخاطب: لنگرودی، سید محمد حسین

‏بسمه تعالی‏

‏لیلۀ هفتم شهر ذی الحجه 87‏

‏     به عرض می رساند، مرقوم محترم واصل، سلامت و سعادت جنابعالی را خواستار‏‎ ‎‏است. راجع به اجازاتی که مرقوم شده بود با وضعی که فعلاً برای اینجانب ایجاد شده‏‎ ‎‏است، و تبلیغات سوئی که از خارج و داخل می شود و راه ایصال وجوه را تقریباً مسدود‏‎ ‎‏نموده اند، مقتضی است که جنابعالی و دیگر آقایان دوستان اینجانب راجع به کمک به‏‎ ‎‏اینجا‏‎[1]‎‏ بیشتر کوشش فرمایید. توقعات و گرفتاریهای اینجانب در اینجا روزافزون و منع و‏‎ ‎‏ارعاب از آن طرف‏‎[2]‎‏ نیز مستدام است. با این وضع چطور می توانم این نحو اجازات را‏‎ ‎‏بدهم؟ امید است خداوند تعالی فرجی عنایت فرماید تا بتوانم خدمت لایق به همۀ آقایان‏‎ ‎‏بنمایم. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.‏

‎ ‎‏روح الله الموسوی الخمینی‏

 

صحیفه امامجلد 2صفحه 172

  • ـ حوزه علمیه نجف.
  • ـ رژیم شاه.