اجازه نامه

اجازه نامه به آقای محمد علی ربانی، در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه

زمان: 7 خرداد 1349 / 22 ربیع الاول 1390

مکان:  نجف

موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه

مخاطب: ربانی، محمدعلی

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     بعد الحمد والصلوة، جناب مستطاب ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمد علی ربانی‏‎ ‎‏ـ دامت افاضاته ـ مجازند در تصدی امور حسبیه که منوط است به اذن حاکم شرع «فله‏‎ ‎‏التصدی لها بعد تشخیص الحکم و الموضوع مع مراعاة الاحتیاط»؛ و نیز مجازند در اخذ‏‎ ‎‏سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ و صرف ثلث آن  را در محل مقرر شرعی از آن جمله‏‎ ‎‏اعاشۀ خودشان به نحو اقتصاد، و ایصال دو ثلث را به اینجانب برای صرف در حوزه های‏‎ ‎‏مهمۀ علمیه، و اخذ قبض رسید برای رد به صاحبان وجوه.‏

‏     «و اوصیه ـ ایّده الله تعالی ـ بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی والتجنب‏‎ ‎‏عن الهوی والتمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو منه ان لاینسانی من صالح‏‎ ‎‏دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.‏

‏تاریخ 22 شهر ربیع المولود 1390‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

 

صحیفه امامجلد 2صفحه 271