نامه

نامه به آقای سید عباس میریونسی (پاسخ چند پرسش شرعی)

نامه

زمان: 21 بهمن 1349 / 13 ذی الحجه 1390

مکان:  نجف

موضوع: پاسخ چند پرسش شرعی

مخاطب: میریونسی، سید عباس

‏بسمه تعالی‏

‏13  حج  90‏

‏خدمت جناب مستطاب ثقة الاسلام آقای میریونسی ـ دامت افاضاته‏

‏     مرقوم شریف واصل؛ توفیق و سعادت جنابعالی را خواستار است.‏

‏     1 ـ شخصی که حساب نداشته است و منافع داشته، باید تمام آنچه از کسب حاصل‏‎ ‎‏نموده است تخمیس شود.‏

‏     2 ـ زارع مرقوم که حساب نداشته، اگر بذر او مورد خمس بوده، باید حاصل تخمیس‏‎ ‎‏شود اگر چه بین سال باشد.‏

‏     از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

 

صحیفه امامجلد 2صفحه 331