نامه

نامه تشکر از ترویج شریعت و پاسخ به یک سؤال

نامه

زمان: ؟

موضوع: پیام تشکر از ترویج شریعت و پاسخ به یک سؤال

مخاطب: نامشخص

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     به عرض می رساند، مرقوم محترم که حاکی از سلامت مزاج شریف بود موجب‏‎ ‎‏تشکر گردید. اقدامات جنابعالی که بحمدالله به هدف نزدیک شده و باعث آرامش خاطر‏‎ ‎‏اهالی محترم و ترویج شرع مطاع گردیده مورد تقدیر و تشکر است. امید است خداوند‏‎ ‎‏تعالی جنابعالی را موفق و مؤید بفرماید که بیش از این در علوّ کلمۀ حق و بسط معارف‏‎ ‎‏جعفری (ع) توفیق حاصل نمایید. در موضوع کارمندان، آنهایی که شغلشان مخالف شرع‏‎ ‎‏نیست جنابعالی اجازه دهید که در شغل خودشان باقی باشند و اگر مازادی پیدا کردند‏‎ ‎‏خمس آن را باید بدهند. از جنابعالی ملتمس دعا هستم. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

 

صحیفه امامجلد 2صفحه 386