نامه

نامه درباره وجوه شرعی

نامه

زمان: ؟ / 4 رمضان ؟

مکان:  نجف

موضوع: وجوه شرعی

مخاطب: ؟ (احتمالاً آقای سید مرتضی پسندیده)

‏بسمه تعالی‏

‏4 شهر صیام‏

‏     پس از تحیت و سلام، مرقوم 28 رجب و پس از آن 24 شعبان واصل، سلامت و توفیق‏‎ ‎‏جنابعالی را خواستار است.‏

‏     تا کنون خبر 450 تومان که به سادات داده اید نرسیده است، ولی دیر نشده. راجع به‏‎ ‎‏مطلب دیگر، در صورتی که وجوهی ظلماً کسی بگیرد می تواند تقاص کند.‏‎[1]‎‏ اگر مورد‏‎ ‎‏چنین است مجازند. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.‏

‏     از اصفهان پس از قضیۀ ناگوار، دیگر وجوهی به سادات نرسیده. نمی دانم اشخاص‏‎ ‎‏گرفتارند، یا وجه دیگر دارد. مطلعم کنید.‏

 

صحیفه امامجلد 2صفحه 400

  • ـ یعنی به میزان مال مغصوب، در صورت استنکاف غاصب از پرداخت، می توان از اموال وی تصاحب نمود هر چند  بدون اذن وی باشد.