نامه

نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)

نامه

زمان: 31 مرداد 1351 / 12 رجب 1392

مکان:  نجف

موضوع: خانوادگی، احوالپرسی و اعلام سلامتی

مخاطب: مصطفوی، فریده[1]

‏بسمه تعالی‏

‏12  رجب  92‏

‏دختر عزیزم‏

‏     مرقوم شریف واصل، از سلامت شما و دیگران مسرور شدم و از اینکه یادی از پدر‏‎ ‎‏پیر کردید متشکرم. امید است شماها همه خوش و خرّم باشید. از خانم‏‎[2]‎‏ غیر از تلگراف‏‎ ‎‏چیزی نرسیده، لابد اشتغال به خوشیها مانع است. داداش‏‎[3]‎‏ اول رجب آمدند کربلا،‏‎ ‎‏حالشان خوب است. بحمدالله من هم حالم مزاجاً بحمدالله سلامت است. امروز خیال‏‎ ‎‏رفتن به کربلا برای زیارت نیمۀ رجب داریم. در همه جا به همۀ شماها دعا می کنم و‏‎ ‎‏زیارت می نمایم. به خانم و تمام حول و حواشی سلام برسانید. خدمت آقای اعرابی‏‎[4]‎‏ و‏‎ ‎‏فرشتۀ‏‎[5]‎‏ عزیزم سلام برسانید. از خداوند تعالی سلامت همه را خواهانم. والسلام علیک.‏

‏پدرت‏

 

صحیفه امامجلد 2صفحه 441

  • ـ دختر امام خمینی .
  • ـ همسر امام خمینی؛ که در زمان نگارش نامۀ فوق برای دیدار از فرزندان و بستگانشان به ایران آمده بود.
  • ـ آقای سید مصطفی خمینی.
  • ـ داماد امام خمینی، همسر خانم فریده مصطفوی.
  • ـ نوۀ امام خمینی.