نامه

نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)

نامه

زمان: 22 آذر 1351 / 6 ذی القعده 1392

مکان:  نجف

موضوع: نامگذاری فرزند

مخاطب: خمینی، سید احمد

‏6  ذی القعده  92‏

‏پسر عزیزم‏

‏     ان شاءالله تعالی با سلامت و سعادت به سر برید. ماها بحمدالله تعالی سلامت و از‏‎ ‎‏آمدن خانم خوشحال؛ امید است روزی هم همه با هم باشیم. از سلامت خودتان مطلعم‏‎ ‎‏نمایید. ان شاءالله حالا درس خارج رفته اید. درسها را بروید و هر کدام به فهم شما‏‎ ‎‏نزدیک است انتخاب نمایید. راجع به اسم بچه‏‎[1]‎‏ من نمی دانم شما چه وسواسی دارید؛‏‎ ‎‏یک اسم اختیار کنید. البته اسماء دور از اذهان نباشد. «حسن» بسیار خوب است، اگر مایل‏‎ ‎‏باشید. در هر صورت اسم را بگذارید و هر نحو شما و اهل منزل انتخاب کنید ما هم قبول‏‎ ‎‏داریم. خدمت ایشان‏‎[2]‎‏ هم سلام برسان. نور چشم را می بوسم. والسلام.‏

‏پدرت‏

 

صحیفه امامجلد 2صفحه 470

  • ـ نخستین فرزند آقای سید احمد خمینی.
  • ـ خانم فاطمه طباطبایی.