نامه

نامه به آقای عبد الله اسلامی (اجازه صرف وجوهات)

نامه

زمان: 1352 هـ . ش . / 1393 هـ . ق .

مکان:  نجف اشرف

مناسبت: اجازۀ شرعیه

مخاطب: اسلامی، عبدالله

‏بسمه تعالی‏

‎ ‎‏آقای عبدالله اسلامی ـ ایّده الله تعالی‏

‎ ‎‏     مرقوم شریف واصل، ان شاءالله تعالی موفق و سلامت باشید. امید دعای خیر از‏‎ ‎‏جنابعالی دارم. مبلغ 450 ‏‏[‏‏بابت سهم‏‏]‏‏سادات ظاهراً خبر رسیده است. مبلغ سی تومان را‏‎ ‎‏مجازید در آنجا صرف به محلش بکنید. از اصفهان مطّلع شدم؛ لازم نیست جنابعالی‏‎ ‎‏استطلاع‏‎[1]‎‏ فرمایید. جواب مرقومات شریفه و قبوض همه فرستاده شده است. ان شاءالله ‏‎ ‎‏یا رسیده یا خواهد رسید. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏     پاکت جوف را به آقای تهرانی تازه وارد بدهید.‏

 

صحیفه امامجلد 2صفحه 505

  • ـ کسب خبر، به دست آوردن آگاهی از دیگران.