نامه

نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)

نامه

‏زمان: آذر 1352 / ذی القعده 1393‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: خانوادگی‏

‏مخاطب: مصطفوی، فریده‏

‏ بسمه تعالی‏

‏دختر عزیزم‏

‏     نامه های شما رسید؛ از سلامت شماها مسرور شدم. امید است خداوند تعالی به همۀ‏‎ ‎‏شماها خوشی و خرمی و سلامت عنایت فرماید. پدرت گرفتاریهای زیاد و روزافزون‏‎ ‎‏دارد؛ محتاج به دعای شما و دیگران است. خدمت جناب آقای اعرابی و خانم فرشتۀ‏‎[1]‎‎ ‎‏عزیزم سلام برسانید. از همه امید دعا دارم. والسلام علیک.‏

‏پدرت‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 11

  • ـ همسر و فرزند خانم فریده مصطفوی.