نامه

نامه به آقای حسن ثقفی درباره اجازه شرعیه

اجازه نامه

‏زمان: 9 بهمن 1352 / 5 محرّم 1394‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: اجازۀ شرعیه‏

‏مخاطب: ثقفی، حسن‏

‏ بسمه تعالی‏

‏5  محرّم  94‏

‏خدمت جناب مستطاب عمادالاعلام و ثقة الاسلام آقای حاج آقا حسن ثقفی‏‎[1]‎‏ ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته‏

‏     مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج شریف بود واصل، سلامت و توفیق جنابعالی‏‎ ‎‏را خواستار است. راجع به اجازه برای فرش، همان نحو که شنیده اید اجازه مشکل است.‏‎ ‎‏جنابعالی ثلث از وجوه را مجازید، و دو ثلث را به آقای لواسانی‏‎[2]‎‏ برسانید. خدمت‏‎ ‎‏حضرت آقای والد‏‎[3]‎‏ ـ دامت برکاته ـ سلام برسانید. والسلام علیکم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 15

  • ـ برادر همسر امام خمینی.
  • ـ آقای محمدصادق لواسانی، وکیل تام الاختیار امام خمینی در تهران.
  • ـ آقای میرزا محمد ثقفی، پدر همسر امام خمینی.