نامه

نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعی

نامه

‏زمان: 29 مرداد 1353 / 1 شعبان 1394‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: وجوه شرعی‏

‏مخاطب: پسندیده، سید مرتضی‏

‏ بسمه تعالی‏

‏حضور مبارک حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای پسندیده ـ دامت برکاته‏

‏     به عرض مبارک می رساند، سلامت وجود مبارک را خواستار است. ضمناً تصدیع‏‎ ‎‏می دهد که مبلغ ده هزار و هشتصد و هفتاد و هشت تومان به جناب آقای سید محمد، پسر‏‎ ‎‏سید محمود بپردازید، مورد قبول است.‏

‏تاریخ غُرّه‏‎[1]‎‏ شعبان المعظم 94‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 41

  • ـ اول ماه قمری.