نامه

نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)

نامه

‏زمان: 22 آبان 1353 / 28 شوال 1394‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: خانوادگی‏

‏مخاطب: خمینی، سید احمد‏

‏ بسمه تعالی‏

‏28 شوال 94‏

‏احمد عزیزم‏

‏     سلامت و سعادت شما و خاندان محترمتان را از خداوند تعالی خواستار است.‏‎ ‎‏دو ـ سه کاغذ نوشته ام و در همه تأکید کرده ام که معصومه خانم‏‎[1]‎‏ می خواهد خانه را‏‎ ‎‏بفروشد برای مکه. شما تحت نظر آقای حائری قیمت کنید و زودتر ایشان و شما جواب‏‎ ‎‏بنویسید. خدمت محترمه فاطمه خانم‏‎[2]‎‏ سلام برسانید. به خواهرها سلام می رسانم.‏‎ ‎‏حسن‏‎[3]‎‏ را می بوسم. والسلام.‏

‏پدرت‏

صحیفه امامجلد 3صفحه 55

  • ـ خانم معصومه حائری، صبیۀ آقای مرتضی حائری و همسر آقای سید مصطفی خمینی.
  • ـ خانم فاطمه طباطبایی، همسر آقای سید احمد خمینی.
  • ـ آقای سید حسن خمینی، فرزند آقای سید احمد خمینی.