نامه

نامه به آقای سید حمید روحانی (صدوراعلامیه علیه حزب رستاخیز)

نامه

‏زمان: 13 اسفند 1353 / 20 صفر 1395‏

‏مکان:  کربلا  ‏

‏موضوع: پاسخ نامه راجع به صدور اعلامیه در رابطه با حزب رستاخیز‏‎[1]‎

‏مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. مصیبت خانمانسوز تازه، تشکیل حزب رستاخیز و فشارهای توانفرسایی که به دنبال‏‎ ‎‏خواهد داشت نمی دانم که چه به روزگار ملت بی پناه ایران خواهد آورد. نظر به اینکه اکنون عازم نجف‏‎ ‎‏هستم، می خواستم از آن حضرت استفسار نمایم که اگر تصمیمی در این زمینه اتخاذ فرموده اند، در مقام‏‎ ‎‏باشیم که آنچه به نظر رفقا می رسد فراهم کرده به حضور تقدیم داریم. با کمال خجلت از نوار خراب‏‎ ‎‏دیروز نوار تازه ای که تقریباً مفهوم و قابل استفاده است تقدیم داشتم.‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     ان شاءالله موفق باشید. باید مطالب را درست دریافت کنم بعد تصمیم بگیرم و این‏‎ ‎‏مانع نیست که شماها مطالبی تهیه کنید.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 70

  • ـ آقای سید حمید روحانی در مورد این نامه چنین توضیح داده است:«آنگاه که شاه حزب رستاخیز را اعلام کرد، امام در کربلا بودند. سخنرانی شاه را از رادیو ضبط کردم و به خدمت ایشان در کربلا بردم که خوب ضبط نشده بود. سپس نوار دیگری که بهتر ضبط شده بود از برنامه فارسی رادیو بغداد تهیه کردم و خدمت ایشان دادم و پیشنهاد صدور اعلامیه به محضر ایشان دادم و امام در پاسخ در ذیل نامه، متن فوق را مرقوم فرمودند».