نامه

نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)

نامه

‏زمان: 31 فروردین 1354 / 8 ربیع الثانی 1395‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: خانوادگی‏

‏مخاطب: مصطفوی، فریده‏

‏ بسمه تعالی‏

‏8 ربیع الثانی‏

‏دخترم، عزیزم‏

‏     ان شاءالله با سلامت و سعادت بسر برید. ماها بحمدالله خوب هستیم. امید است در این‏‎ ‎‏آخر عمر، شماها را یک مرتبۀ دیگر ببینم. خدمت جناب آقای اعرابی‏‎[1]‎‏ و فرشتۀ‏‎[2]‎‎ ‎‏عزیزم سلام برسانید و از حالات خودتان مطلعم کنید.‏

‏     کاغذهای جوف را به آقای عمو‏‎[3]‎‏ بدهید.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 84

  • ـ آقای محمدحسن اعرابی، داماد امام خمینی.
  • ـ نوۀ دختری امام خمینی، دختر فریده خانم و آقای اعرابی.
  • ـ آقای سید مرتضی پسندیده.