نامه

نامه به آقای محمد علی رحمانی درباره مصرف وجوه شرعیه

نامه

‏زمان: 8 اردیبهشت 1354 / 16 ربیع الثانی 1395‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: نحوۀ مصرف وجوه شرعی‏

‏مخاطب: رحمانی، محمدعلی‏‎[1]‎

‏ بسمه تعالی‏

‏     وجوهی که خدمت شما می دهند مجازید نصف آن را در مصارف خودتان یا در‏‎ ‎‏محل به موارد مقرره صرف و نصف دیگر را خدمت آقای اخوی به قم برسانید. از‏‎ ‎‏جنابعالی امید دعای خیر دارم. توفیق و تأیید شما را خواهانم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 85

  • ـ مخاطب، طی نامه ای در مورد مصرف وجوه شرعیه از امام خمینی سؤال کرده اند که معظمٌ له در ذیل همان نامه پاسخ داده اند.