نامه

نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)

نامه

‏زمان: 20 فروردین 1355 / 9 ربیع الثانی 1396‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: خانوادگی‏

‏مخاطب: خمینی، سید احمد‏

‎ ‎‏ بسمه تعالی‏

‏9  ع2  96‏

‏احمد عزیز‏

‏     نامۀ شما واصل شد. از سلامت همگی خوشوقت هستم. جواب نامه های آقا را داده ام‏‎ ‎‏و فرستاده ام؛ ان شاءالله می رسد. اکنون چون مسافر یا هواپیما پیدا شد چند کلمه‏‎ ‎‏می نویسم.‏

‏     خانم بحمدالله عمل مراره‏‎[1]‎‏ را در بغداد کردند و با سلامت برگشتند و الآن در اتاق‏‎ ‎‏کلفت نشسته و با معصومه خانم‏‎[2]‎‏ صحبت می کنند. هیچ کسالتی ندارد. ماها هم همه‏‎ ‎‏سلامت هستیم. سلام به همه برسانید. والسلام علیکم.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 139

  • ـ کیسۀ صفرا.
  • ـ خانم معصومه حائری، همسر آقای سید مصطفی خمینی، و فرزند آقای مرتضی حائری.