نامه

نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)

نامه

‏زمان: 23 خرداد 1355 / 14 جمادی الثانی 1396‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: خانوادگی‏

‏مخاطب: مصطفوی، فریده‏

‎ ‎‏ بسمه تعالی‏

‏14  ج2  96‏

‏دختر عزیزم‏

‏     مرقوم شریف که بشارت سلامت وجود شریف و عروسی دختر عزیزم‏‎[1]‎‏ را می داد‏‎ ‎‏واصل و موجب مسرت گردید. سلامت و سعادت همه را از خداوند تعالی خواستارم.‏‎ ‎‏ماها بحمدالله تعالی سلامت هستیم. از خداوند تعالی خواهانم که در این آخر عمر به‏‎ ‎‏دیدار عزیزانم نایل شوم. خدمت جناب آقای اعرابی‏‎[2]‎‏ و خانم فرشته سلام برسانید. از‏‎ ‎‏سلامت خودتان مطلعم کنید. والسلام علیکم.‏

‏پدرت‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 148

  • ـ خانم فرشتۀ اعرابی، نوۀ امام خمینی و فرزند فریده خانم.
  • ـ آقای محمدحسن اعرابی، داماد امام خمینی.