نامه

نامه به آقای سید حمید روحانی (اصلاحاتی در کتاب «نهضت امام خمینی»)

اصلاحیه

‏زمان: 1355 ه . ش. / 1396 ه . ق.‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: پیشنهاد چند اصلاح در متن کتاب نهضت امام خمینی (جلد اول، پیش ازچاپ)‏

‏مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید‏

‏ـ ص 3، سال 1350 ، گرچه مطلب مهم نیست لکن چون مخالف با واقع است تذکر‏‎ ‎‏می دهم: اینجانب در زمانی که ساکن مدرسۀ دارالشفا‏‎[1]‎‏ بودم مدتها فلسفه تدریس‏‎ ‎‏می کردم و در سنۀ 1348 ‏‏[‏‏قمری‏‎[2]‎‏] به واسطۀ تأهل از مدرسه خارج شدم.‏

‏ـ ص 3، علت اصلی توسعۀ این مجلس‏‎[3]‎‏ جلوگیری شدید پلیس رضاشاه بود از مطلق‏‎ ‎‏مجالس تعزیه و موعظه و امثال آن، از این جهت مردم علاقه مند بودند و اینجانب نیز‏‎ ‎‏درس خصوصیِ «منازل السائرین»‏‎[4]‎‏ را به نحو عموم و عوام فهم توسعه دادم.‏

‏ـ باز تذکر می دهم که مبالغات صحیح نیست؛ باید مطالب چنانچه بوده و هست نوشته‏‎ ‎‏شود.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 183

  • ـ از مدارس قدیمی و معتبر حوزۀ علمیۀ قم واقع در جنب مدرسۀ فیضیه و در جوار حرم حضرت معصومه س.
  • ـ مطابق با سال 1308 شمسی.
  • ـ مجلس درس اخلاق امام خمینی.
  • ـ اثری است برجسته در عرفان اسلامی از عارف بنام جهان اسلام خواجه عبداللّه انصاری متوفی 481 ه . ق، و در بیان مراحل و منازل سیر و سلوک، که شرحهای زیادی بر آن نوشته شده است و یکی از معروفترین کتب درسی عرفانی است.