نامه

نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و پاسخ به سؤال درباره وجوه شرعیه

نامه

‏زمان: 1355 ه . ش. / 1396 ه . ق.‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: پاسخ به نُه سؤال شرعی در مورد وجوه شرعی، نذر، اُجرت ساخت تلویزیونهای‏‎ ‎‏مُبله، شهریه و ...‏

‏مخاطب: پسندیده، سید مرتضی‏

‏ بسمه تعالی‏

‏     به عرض مبارک می رساند، مرقوم وسیله آقای کریمی الآن رسید و چون که مسافر‏‎ ‎‏است و عجله دارد به اختصار آنچه جواب را می دانم عرض می کنم:‏

‏     1ـ اشخاصی که با شیادی برای زندانیها و غیره وجه می گیرند اجازه ندهید اصلاً، و‏‎ ‎‏رسید ندهید و بگویید از آنها مطالبۀ وجه خود را بکنند مگر آنکه محذوری در نظر‏‎ ‎‏مبارک باشد که سکوت شود.‏

‏     2ـ نذر اگر به طور شرعی با صیغۀ شرعیه بوده در محل امامزادۀ معلوم، باید عمل شود‏‎ ‎‏و الاّ لازم نیست.‏

‏     3ـ به مأمورین صالح اجازه دهید، به کسانی که در معاملات ربوی واردند اجازه‏‎ ‎‏ندهید، سابق بر این عرض کرده ام.‏

‏     4 ـ جعبه های تلویزیون را درست نکنند‏‎[1]‎‏ و اخذ اجرت یا بیع آنها محلّ اشکال است.‏

‏    ‏‏5 ـ برای سوریه به جهاتی دست نگه دارید، وضع خوبی ندارد.‏

‏     6 ـ‏‏ اشخاصی که معلوم است یا ظنِّ قوی است که‏‏] ‏‏ وجوه شرعی‏‏[ ‏‏ نمی دهند دستگردان نکنید.‏

‏     ‏‏7 ـ نوشتۀ آقای حق شناس را رد نکنید، من عذر خواستم.‏

‏     8 ـ شخص مجنون اگر عایدات دارد احتیاط آن است که خمس آن را بدهند.‏

‏     9 ـ قبوض جنابعالی و آقای عبدالله اسلامی را بعداً می فرستم، ان شاءالله تعالی.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 185

  • ـ سؤال در مورد مُبله کردن تلویزیون است که امام خمینی به دلیل برنامه های خلاف شرعِ تلویزیون در رژیم شاه، اخذ اجرت و خرید و فروش آن را محلّ اشکال می دانستند.