نامه

نامه به آقای ابراهیم یزدی و تشکر از فعالیت جمعیت های مختلف

نامه

‏زمان: 19 اسفند 1355 / 19 ربیع الاول 1397‏

‏مکان:  نجف ‏

‏موضوع: تشکر از فعالیتهای روشنگرانه جمعیتها و دانشجویان‏

‏مخاطب: یزدی، ابراهیم‏

‏ بسمه تعالی‏

‎ ‎‏19  ع1  97‏

‎ ‎‏جناب آقای دکتر یزدی ـ ایّده الله تعالی‏

‏     پس از اهدای سلام و تحیت، تلگرافاتی از خارج دنبالۀ کسالت اینجانب واصل شد؛‏‎ ‎‏جواب جنابعالی و بعضی دیگر را که آدرس معلوم داشتند دادم و چون آدرس دیگران را‏‎ ‎‏نمی دانستم، لهذا از جنابعالی خواستارم که مراتب تشکر اینجانب را از جمعیتهای مختلفۀ‏‎ ‎‏دانشجویان به آنها ابلاغ فرمایید.‏

‏     توفیق و تأیید همه را در روشنگری احکام نورانی اسلام و خدمت به مسلمین از‏‎ ‎‏خداوند تعالی خواستار است و از جنابعالی و سایرین امید دعای خیر برای حُسن عاقبت‏‎ ‎‏دارم. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 195