اجازه نامه

اجازه به یکی از دوستان در اخذ وجوه شرعیه

نامه

‏زمان: 8  اردیبهشت 1356 / 9 جمادی الاول 1397‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: اجازه در وجوه شرعیه‏

‏مخاطب: نامشخص‏

‏ بسمه تعالی‏

‎ ‎‏9  ج1  97‏

‏     پس از اهدای سلام و تحیت، مرقوم شریف واصل، توفیق و تأیید جنابعالی را از‏‎ ‎‏خداوند تعالی خواستار است. راجع به اجازه مرقوم شده بود؛ اما در اقسام وجوه شما‏‎ ‎‏مجازید بگیرید و به مصارف شرعیه برسانید. اما سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ بیش از‏‎ ‎‏نصف مقتضی نیست و جنابعالی بدانید که کمتر کسی اجازۀ نصف دارد؛ غالباً اجازه در‏‎ ‎‏ثلث دارند. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 197