نامه

نامه تشکر به آقای تولیت و تشویق به احداث مؤسسه خیریه

نامه

‏زمان: 16 تیر 1356 / 19 رجب 1397‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: پیام تشکر و تشویق به احداث مؤسسه خیریه‏

‏مخاطب: تولیت‏

‏ بسمه تعالی‏

‏19 رجب 97‏

‏جناب آقای تولیت ـ وفّقه الله تعالی‏

‏     دو طغرا مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج شریف و حاوی تفقد از اینجانب‏‎ ‎‏بود موجب تشکر گردید. تا به حال ضعف و پیری و گرفتاریهای زیاد و ناراحتیهای‏‎ ‎‏روزافزون اینجانب توجه نفرمایید علت تأخیر در جوابِ مرقومِ اول واضح نمی شود. از‏‎ ‎‏خداوند تعالی اصلاح حال مسلمین را خواستارم. از قرار مذکور بنای تأسیس خیریه‏‎ ‎‏نافعی دارید، امید است موفق شوید که در ترویج دیانت مقدسه قدمهای مؤثری بردارید‏‎ ‎‏و نام نیک و افتخارآمیزی به جا گذارید. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم‏‎ ‎‏و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 202