نامه

نامه به آقای طاهری اصفهانی و ابراز نگرانی از وضعیت حوزه های علمیه

نامه

‏زمان: 29 مهر 1356 / 7 ذی القعده 1397‏

‏مکان: نجف ‏

‏موضوع: ابراز نگرانی از وضعیت حوزه های علمیه‏

‏مخاطب: طاهری اصفهانی، سید جلال الدین‏

‏ بسمه تعالی ‏

‏7 ذی القعده 97‏

‏     به عرض می رساند، مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج شریف و حاوی تفقد از‏‎ ‎‏اینجانب بود موجب تشکر گردید. سلامت و توفیق جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار‏‎ ‎‏است. اینجانب بحمدالله سلامت هستم نسبتاً، لکن حوادث ناگوار بسیار و موجبات‏‎ ‎‏ناراحتی در داخل و خارج مجال تفکر را نمی دهد. از خداوند تعالی اصلاح امور را‏‎ ‎‏خواستار است.‏

‏     مطالبی که مرقوم شده بود جزئی از نابسامانیهای ما است. اینجانب خوف یک‏‎ ‎‏شکست آخری برای روحانیت دارم که متأسفانه از وضع خودمان پیش خواهد آمد؛ مگر‏‎ ‎‏لطف خداوند تعالی ما را بیدار کند که با حُسن تدبیر و عمل به وظایف بتوانیم مدتی دوام‏‎ ‎‏پیدا کنیم. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 232