اجازه نامه

اجازه نامه به آقای محمد حسین غزنوی، در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه

‏زمان: 6 خرداد 1357 / 19 جمادی الثانی 1398‏

‏مکان:  نجف‏

‏موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه‏

‏مخاطب: محمد حسین غزنوی ـ افغانستان‏

‎ ‎‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‎ ‎‏     بعدالحمد والصلوة، بر عموم مؤمنین «غزنی» و «محمد خوجه» و «چهار دستۀ‏‎ ‎‏قره باغ» و «ناهور» و «جنتو» و «سراب الی قره باغی» و «مونگور» و «نوعی» و توابع، مخفی‏‎ ‎‏نباشد که جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای حاج شیخ محمد حسین غزنوی ـ ایّده الله ‏‎ ‎‏تعالی ـ از طرف اینجانب وکیل هستند در امورِ حسبیه و شرعیه که منوط است به اذن فقیه‏‎ ‎‏جامع الشرایط با مراعات احتیاط؛ و در جمع آوری سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ که‏‎ ‎‏نصف آن را در موارد مقررۀ شرعیه صرف کنند و نصف دیگر را نزد حقیر ایصال نمایند،‏‎ ‎‏و قبض رسید گرفته به صاحبان وجوه رد کنند.‏

‏     «و اوصیه ـ ایّده الله تعالی ـ بملازمة التقوی والتجنب عن الهوی والتمسک بعروة‏‎ ‎‏الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و أرجو منه الدعاء والنصیحة»؛ والسلام علیه و علی اخواننا‏‎ ‎‏المؤمنین و رحمة الله و برکاته.‏

‎ ‎‏به تاریخ 19 جمادی الثانیه 1398‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 3صفحه 402