پیام

پیام به علما و سفارش جوانان به حفظ احترام مراجع و روحانیون

پیام

‏زمان: 25 مهر 1357 / 14 ذی القعده 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏موضوع: درخواست از جوانان برای احترام به مراجع و روحانیون‏

‏مخاطب: علما و روحانیون ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضور محترم علمای اعلام و حجج اسلام ـ دامت برکاتهم‏

‏     پس از عرض سلام، تلگرافاتی از ایران واصل گردید و اطلاع حاصل شد که تلگرافها‏‎ ‎‏بیش از این بوده است، و بر حسب معمول ـ چون گذشته ـ نرسانده اند. لهذا اینجانب از‏‎ ‎‏تفقد حضرات آقایان محترم تشکر می نمایم و رساندن تشکر مرا به برادران عزیز از هر‏‎ ‎‏طبقه و صنفی که هستند، امید دارم.‏

‏     و در این فرصت، لازم است از طبقۀ جوان تقاضا کنم که نسبت به ساحت محترم‏‎ ‎‏مراجع و روحانیون، احترامات لایقه را مراعات نمایند. جوانان عزیز آگاهند که در این‏‎ ‎‏وقت حساس که نهضت اسلامی به نتیجه نزدیک می شود، هیچ امری از اختلاف کلمه‏‎ ‎‏خطرناکتر نیست، و در شکوفایی نهضت، هیچ چیز مؤثرتر از حفظ وحدت کلمه و ابقای‏‎ ‎‏صفوف مبارزه نخواهد بود.‏

‏از خدای متعال نصرت اسلام و مسلمین را خواستارم.‏

‏14 ذی القعده 98‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 4صفحه 42