مصاحبه

مصاحبه با روزنامه انگلیسی آبزرور درباره موضع ارتش و رژیم شاه

مصاحبه

‏زمان: 20 آبان 1357  / 10 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏موضوع: موضع ارتش در برابر انقلاب ـ قانونی نبودن سلسلۀ پهلوی‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامۀ انگلیسی ابزرور‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله اخیراً فرموده اند که امیدوارند بدون نیاز به جنگ مسلحانه مبارزات کنونی‏‎ ‎‏موفقیت آمیزباشد و هنوز وقت آن نرسیده که مردم اسلحه به دست بگیرند.آیا درجریانات اخیرکه ارتش‏‎ ‎‏قدرت را در دست گرفته، خطر یک جنگ داخلی افزایش پیدا نکرده؟ یا این خطر کاهش یافته است؟‏‏]‏

جواب: ‏اگر چه ارتش با شدت هرچه تمامتر وارد میدان شده است، لکن احتمال این هست که‏‎ ‎‏همین شدت عمل موجب نزدیکی پیروزی ملت باشد. و با این شدتها نمی شود یک ملت‏‎ ‎‏را که همۀ افرادش به پا خاسته اند ساکت کرد. و امید فتح الآن بیشتر است.‏

ــ     ‏[‏‏چه اشتباهاتی شاه مرتکب شده که باید هرچه زودتر برطرف شود؟‏‏]‏

ــ     ‏اشتباهات شاه یکی دو تا نیست تا بتوانیم الآن ذکر کنیم. لکن در جملۀ کلام اینکه از اول‏‎ ‎‏که شاه روی کار آمده است و سلسلۀ پهلوی به سلطنت رسیده اند قانونی نبوده است و بر‏‎ ‎‏خلاف نص قانون اساسی بوده است و تا کنون هم هرچه کرده اند خیانت و جنایت بوده‏‎ ‎‏است. بنابراین آنها باید بروند. شاه ما را به ورشکستگی سیاسی، اقتصادی،فرهنگی و‏‎ ‎‏نظامی کشانده است. آیا هر یک از اینها کافی نیست که ملت او را عزل کند؟!‏

ــ     ‏[‏‏موضع و نظر حضرتعالی در مورد مدرنیزه کردن کشور چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏این مسئله ای است که وقتی مملکت اسلامی تشکیل شد، به دست کارشناسان باید انجام‏‎ ‎‏شود. البته نه به اسمی که شاه ادعا می کند.‏

ــ     ‏[‏‏آیا مذاکرات شما با آقای سنجابی به عنوان رهبر جبهۀ ملی موفقیت آمیز بوده است؟‏‏]‏

ــ     ‏مطالبی که من گفتم آقای دکتر سنجابی قبول کردند. و بنابراین بود که اعلام کنند. لکن‏‎ ‎‏الآن ایشان هم براساس آنچه اطلاع رسیده، گرفتار شده اند‏‎[1]‎‏.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 4صفحه 442

  • ـ آقای کریم سنجابی پس از ملاقات با امام خمینی در نوفل لوشاتو و بازگشت به کشور، دستگیر و زندانی شد.