نامه

نامه به آقای سید محمد علی قاضی طباطبایی (تکذیب تلگراف جعلی)

نامه

‏زمان: 20 آبان 1357 / 10 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏موضوع: تکذیب تلگراف جعلی‏

‏مخاطب: قاضی طباطبایی، سید محمدعلی‏

‏بسمه تعالی‏

‏10 شهر ذی الحجه 98‏

‏خدمت جناب مستطاب سیدالعلماء الاعلام و حجت الاسلام آقای حاج سید محمدعلی‏‎ ‎‏قاضی ـ دامت برکاته‏

‏     به عرض عالی می رساند، سلامت و توفیق جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار، و‏‎ ‎‏امید آن دارم که در راه اهداف مقدسه اسلامی بیش از پیش قدمهای مؤثر برداشته و موفق‏‎ ‎‏باشید. به طوری که اطلاع رسید شخص مجهول الهویه ای که خود را ابوحامد معرفی‏‎ ‎‏کرده، تلگراف مجعولی از طرف اینجانب منتشر کرده است که در آن به جنابعالی اسائۀ‏‎ ‎‏ادب نموده و شخصیت محترمی مثل جنابعالی را، که از دوستان قدیمی اینجانب هستید و‏‎ ‎‏خدمتگزار به اسلام و مسلمین می باشید و مخالف با دستگاه ظلم و رژیم هستید، متهم به‏‎ ‎‏ارتباط نموده است. این تلگراف مجعول، و این شخص اگر وجود خارجی داشته باشد،‏‎ ‎‏نزد اینجانب مجهول الهویه است و محتمل است از خود دستگاه‏‎[1]‎‏ باشد یا از اشخاص‏‎ ‎‏منحرف برای ایجاد اختلاف. خداوند تعالی اسلام و مسلمین را از شرّ اشرار نجات دهد.‏‎ ‎‏از جنابعالی امید دعای خیر برای حُسن عاقبت خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 4صفحه 454

  • ـ سازمان امنیت رژیم شاه ساواک.