نامه

نامه تسلیت به خانواده شهید عاشوری

نامه

‏زمان: 14 دی 1357 / 5 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: تسلیت‏

‏مخاطب: خانوادۀ شهید عاشوری‏

‏بسمه تعالی‏

‏5 صفر 99‏

‏خدمت عائلۀ محترمۀ مرحوم ثقة الاسلام آقای عاشوری‏‎[1]‎‏ ـ رحمة الله علیه‏

‏    ‏‏من از واقعۀ تأسف آور و مصیبت وارده بر شماها که خودم هم شریک هستم، متأثر‏‎ ‎‏هستم و به شما تسلیت می دهم. امید است خداوند تعالی ایشان را رحمت و به شماها صبر‏‎ ‎‏و اجر عنایت فرماید و در پناه خود، شماها را حفظ فرماید. والسلام علیکم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 5صفحه 342

  • ـ شهادت آقای عاشوری در جریان تظاهرات مردم بوشهر.