اجازه نامه

اجازه نامه به آقای سید محمد بجنوردی، در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه

‏زمان: 24 دی 1357 / 15 صفر 1399 ‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه   ‏

‏مخاطب: بجنوردی، سید محمد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     بعد الحمد والصلوة، جناب مستطاب سیدالاعلام و حجت الاسلام آقای حاج سید‏‎ ‎‏محمد بجنوردی ـ دامت افاضاته ـ مجازند در تصدی امور حسبیّه و شرعیه و در اخذ‏‎ ‎‏وجوه شرعیه از قبیل سهمین مبارکین و سایر وجوه مربوط به فقیه جامع الشرایط؛ و‏‎ ‎‏مجازند سهم سادات را به موارد مقررۀ شرعیه بدهند، و ثلث سهم مبارک امام ـ‏‎ ‎‏علیه السلام ـ را نیز در موارد مقرره صرف نمایند، و دو ثلث آن را به اینجانب یا وکیل‏‎ ‎‏اینجانب در قم برسانند و قبض وصول اخذ و به صاحب وجه رد نمایند.‏

‏     «و اوصیه ـ ایّده الله تعالی ـ بالتقوی و الاعراض عن الدنیا الدَّنیة؛ و ارجو منه الدعاء و‏‎ ‎‏النصیحة»؛ والسلام علیه و علی عبادالله الصالحین.‏

‏تاریخ 15 شهر صفر الخیر 1399‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 5صفحه 454