پیام

پیام به ملت ایران (نوید مراجعت به وطن)

پیام

‏زمان: 5 بهمن 1357 / 26 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو ‏

‏موضوع: علت به تعویق افتادن بازگشت به ایران و نوید مراجعت به وطن‏

‏مناسبت: بسته شدن فرودگاهها به دستور شاپور بختیار‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     من از ملت ایران خصوصاً اهالی شهرستانها و روستاهای کشور که متحمل زحمت‏‎ ‎‏شده و از نقاط دور و نزدیک به تهران آمده اند، تشکر می کنم. امیدوارم تا با میزبانان‏‎ ‎‏خود، اهالی محترم و آگاه تهران همگامی کرده و در راهپیمایی آنان شرکت کنند؛ و‏‎ ‎‏مظالم دولت حیله گر و غیرقانونی را افشا نمایند. از اینکه ایادی اجانب، فرودگاههای‏‎ ‎‏سراسر ایران را به روی من بسته اند، بناچار تصمیم گرفتم که روز یکشنبه 29 صفر‏‎[1]‎‏ به‏‎ ‎‏کشور برگشته و چون سربازی در کنار شما به مبارزه علیه استعمار و استبداد تا پیروزی‏‎ ‎‏نهایی ادامه دهم.‏

‏     مردم دلیر ایران آگاهند که این حرکات مذبوحانه و غیرانسانی از دولت غاصب و‏‎ ‎‏متظاهر به قانون اساسی، نمی تواند راه ملت را منحرف نماید. دولتی که برخلاف تمام‏‎ ‎‏موازین اسلامی و انسانی کراراً مطالبی به دروغ به اینجانب نسبت داده است که شدیداً‏‎ ‎‏تکذیب می کنم. من هرگز با دولتهای غیرقانونی‏‎[2]‎‏ مذاکره نکرده و نمی کنم. اینان عمال‏‎ ‎‏اجانبند که در زیر پوشش قانون اساسی خیانت خود را پنهان می کنند. اینان اگر به قانون‏‎ ‎‏اساسی و آرای عمومی ارج می گذاشتند، باید هر چه زودتر کنار می رفتند. ملت شریف و‏‎ ‎‏آگاه باید بداند که دولت فعلی با کمال بیشرمی تصمیم دارد شاه مخلوع و فراری را چون‏

صحیفه امامجلد 5صفحه 528
‏گذشته برگرداند و حکومت جابرانۀ این دودمان ننگین را بار دیگر بر ما تحمیل کرده و‏‎ ‎‏برای همیشه ما را در اختناق و زیر سلطۀ اجانب قرار دهد، ولی دیگر دیر شده است و‏‎ ‎‏ارادۀ آهنین ملت به خواست خدای تعالی این آخرین توطئه را نیز درهم خواهد‏‎ ‎‏شکست. از خداوند متعال نصرت اسلام و مسلمین را خواستارم. والسلام علیکم و‏‎ ‎‏رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 5صفحه 529

  • ـ هشتم بهمن 1357.
  • ـ اشاره به دولت شاپور بختیار.