تقریظ

تقریظ تقدیر از زحمات آقای ابراهیم یزدی در ایام اقامت در فرانسه

تقریظ

‏زمان: 11 بهمن 1357 / 2 ربیع الاول 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: تقدیر از زحمات آقای یزدی در ایام اقامت در فرانسه‏

‏مخاطب: یزدی، ابراهیم‏

‏بسمه تعالی‏

‏     در سفری که ناچار به پاریس منتهی شد، جناب آقای دکتر یزدی از لحظۀ اول‏‎ ‎‏همراهی نمودند و مدت چهار ماه و چند روز تحمل زحماتی ارزنده نمودند و خدمات‏‎ ‎‏ارزنده ای به نهضت مقدس کردند، و در این چند ماه با کمال صداقت و امانت تقبل‏‎ ‎‏اموری چند را نمودند، امید است خدای متعال ایشان را اجر و توفیق عنایت فرماید.‏

‏2  ع1  99‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 6صفحه 7