حکم

حکم به آقای سید محمد جواد پیشوایی جهت ایجاد نظم در بندر انزلی

حکم

‏زمان: 27 بهمن 1357 / 18 ربیع الاول 1399‏

‏مکان: تهران، مدرسۀ علوی‏

‏موضوع: سامان بخشی به امور اجتماعی و سیاسی‏

‏مخاطب: پیشوایی، سید محمد جواد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏خدمت جناب مستطاب ثقة الاسلام آقای آقا سید محمد جواد پیشوایی امام جماعت‏‎ ‎‏مسجد جامع انزلی ـ دامت تأییداته‏

‏     مقتضی است جنابعالی در این موقع حساس در بندر انزلی که موقعیت حساسی دارد‏‎ ‎‏متکفل تنظیم امور اجتماعی و سیاسی باشید و از اختلافات جلوگیری نموده؛ و اگر از‏‎ ‎‏طرف مخالفین نهضت و گروههای منحرف ایجاد آشوب و بلوایی شد به کمک جوانان‏‎ ‎‏مسلمان غیرتمند بشدت جلوگیری و آنان را سرکوب نمایید، و سران آنان را به کمیتۀ‏‎ ‎‏انقلاب معرفی نمایید تا به مجازات برسند. اهالی محترم و شجاع انزلی و حوالی آن از‏‎ ‎‏جناب ایشان پشتیبانی نموده موظفند از تشنجات و اختلافات بشدت جلوگیری نمایند. از‏‎ ‎‏خداوند متعال توفیق همگان را خواستارم.‏

‏18 ربیع الاول 99‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 6صفحه 150