پیام

پیام به دانشجویان ایرانی مقیم خارج در مورد انتصاب سفیران

پیام

‏زمان: 14 اسفند 1357 / 6 ربیع الثانی 1399‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: انتصاب سفیران و اعضای سفارتخانه ها توسط وزارت امور خارجه‏

‏مخاطب: دانشجویان ایرانی مقیم خارج‏

‏بسمه تعالی ‏

‏6  ع2  99‏

‏     بدین وسیله از عموم آقایان محترم و دانشجویان عزیز مقیم خارج از کشور که در‏‎ ‎‏دولت جائر سابق در حفظ اسناد سفارتخانه ها کوشش داشته اند، تشکر می کنم. اکنون با‏‎ ‎‏روی کار آمدن دولت موقت اسلامی جناب آقای بازرگان، لازم است انتصاب سفیران و‏‎ ‎‏اعضای دیگر سفارتخانه ها با نظر وزارت امور خارجۀ همین دولت اسلامی صورت گیرد‏‎ ‎‏و آقایان محترم از آنها پشتیبانی کنند. و چنانچه احیاناً اشتباهی در انتصابها صورت‏‎ ‎‏گرفت، می توانند برای رفع آن با اینجانب یا با وزیر امور خارجه‏‎[1]‎‏ تماس برقرار کنند. از‏‎ ‎‏خدای تعالی توفیق همگان را خواستارم. ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 6صفحه 306

  • ـ آقای کریم سنجابی.