حکم

حکم تشکیل کمیته امداد به آقایان: کروبی، عسگر اولادی، شفیق

حکم

‏زمان: 19 اسفند 1357 / 11 ربیع الثانی 1399‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: تشکیل کمیتۀ امداد‏

‏مخاطب: کروبی، مهدی‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب عمادالاعلام و ثقة الاسلام آقای آقا شیخ مهدی کروبی ـ دامت افاضاته‏

‏     به جنابعالی مأموریت داده می شود که به اتفاق آقایان حاج حبیب الله عسکراولادی و‏‎ ‎‏آقای حاج حبیب الله شفیق در تشکیل کمیته های امداد در تهران و شهرستانها اقدام لازم‏‎ ‎‏را نموده و حسابی تحت همین عنوان امداد باز کرده و وجوهی که تعیین شده، در حساب‏‎ ‎‏مزبور واریز نموده و با حُسن تدبیر کمیته های مزبور را سرپرستی کنید.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 6صفحه 367