سخنرانی

سخنرانی در جمع پاسداران (تأکید بر رأی به جمهوری اسلامی)

سخنرانی

‏زمان: 28 اسفند 1357 / 20 ربیع الثانی 1399 ‏

‏مکان: قم، ‏

‏موضوع: رأی به جمهوری اسلامی ‏

‏حضار: جمعی از پاسداران انقلاب و اقشار مختلف مردم ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏پیروزی ابتدایی‏‏ ‏

‏     من از شما برادران محترم که برای تفقد ما آمدید تشکر می کنم. از خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی سعادت همۀ شما را خواستارم. ما تاکنون نصف راه را پیمودیم؛ یعنی دست اجانب‏‎ ‎‏را تا حدودی کوتاه کردیم و دست ستمکاران را قطع کردیم لکن برای ساختن مملکت‏‎ ‎‏باز خیلی وقت لازم داریم، و برای قیام‏‎[1]‎‏ حکومت اسلامی نیز وقت لازم است و فعالیت.‏

‏    ‏‏ما اگر چنانچه در این موقع حساس سستی بکنیم یا گمان کنیم که پیروز شدیم ـ که‏‎ ‎‏گمان پیروزی باز سستی می آورد ـ اگر شما گمان کنید که دیگر پیروز شدید و باید بروید‏‎ ‎‏سراغ کسب و کارتان و بی اعتنا باشید راجع به مقدراتتان، من خوف این را دارم که‏‎ ‎‏شکست بخوریم. ما پیروز نشدیم تاکنون؛ ما پیروز بر سلسلۀ پهلوی شدیم، آنها را خارج‏‎ ‎‏کردیم لکن ریشه های آنها باز ممکن است باقی باشد. پیروز شدیم، تا حدودی که دست‏‎ ‎‏اجانب را تا یک مقداری قطع کردیم؛ لکن آنها در کمین هستند، آنها ساکت نمی نشینند.‏‎ ‎‏آنها به ایران علاقۀ وافر دارند! آنها مخازن ما را می خواهند؛ ایران نسبت به آنها حیاتی‏‎ ‎‏است. ما نباید فرض کنیم که چون این پیروزی ابتدایی را پیدا کردیم دیگر کار گذشته‏‎ ‎‏است؛ کار نصفه شده است، شاید بیشتر از نصفش باقی مانده باشد.‏

‏رأی من «جمهوری اسلامی»‏

‏     ما باید با تمام قوا کوشش کنیم که وحدت خودمان را حفظ کنیم، و قصدهای خودمان‏

صحیفه امامجلد 6صفحه 387
‏را اسلامی کنیم و در چند روز دیگر که رفراندم می شود، همۀ ما به حکومت اسلامی ـ‏‎ ‎‏یعنی به جمهوری اسلامی ـ رأی بدهیم. من خودم رأیم جمهوری اسلامی است و از همۀ‏‎ ‎‏آقایان تقاضا دارم که همین رأی را بدهند. البته همه مختارند هر رأیی را می خواهند‏‎ ‎‏بدهند لکن تقاضای من از ملت این است که همین رأی را بدهند. ‏

‏     و من امیدوارم که با وحدت کلمه ـ شما برادرها ـ و با اینکه قصدتان را برای اسلام‏‎ ‎‏خالص کنید، پیشرفت خواهید کرد؛ چنانچه پیروزی تاکنون هم ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ وحدت کلمۀ شما‏‎ ‎‏[‏‏بود‏‏]‏‏، و اینکه همه برای اسلام و مقصد این بود که حکومت اسلامی باشد.‏

‏لزوم فعالیت همه اقشار‏

‏     ان شاءالله اگر ـ چنانچه ـ جمهوری اسلامی برپا بشود، البته با تدریج، بسیاری از امور‏‎ ‎‏اصلاح می شود. و امیدوارم که همۀ امور اصلاح بشود؛ و مملکت مال خود شما باشد و‏‎ ‎‏خود شما مملکت را اداره بکنید. من امیدوارم که همۀ اقشار مملکت فعالیت داشته باشند؛‏‎ ‎‏و کشاورزها در کشاورزی جدیت داشته باشند و خصوصاً مواد غذایی را بیشتر تهیه کنند،‏‎ ‎‏دامدارها دامداری کنند، و تجار و کَسَبه کسبِ صحیح بکنند، گرانفروشی نکنند. از قراری‏‎ ‎‏که گفته می شود اشخاصی خیلی گرانفروشی و بی انصافی می کنند؛ بدانند اینها که ملت ما‏‎ ‎‏الآن ـ بسیاری از آنها ـ ضعیف هستند، بسیاری از آنها در این قضایا ضرر بردند، بسیاری‏‎ ‎‏از آنها از پا درآمدند. اگر بنا باشد که کاسبها باز یک گرانفروشی را راه بیندازند و‏‎ ‎‏بی انصافی بکنند ممکن است که اینها صدمه زیاد بخورند. من خواهش می کنم از تمام‏‎ ‎‏اقشار ملت که انصاف را نصب عین خودشان قرار بدهند، رضای خدا را نصب عین‏‎ ‎‏خودشان قرار بدهند؛ خداوند به آنها برکت خواهد داد. خداوند ان شاءالله شما را‏‎ ‎‏سعادتمند و در دنیا و آخرت روسفید کند.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 6صفحه 388

  • - برپایی.