بیانات

بیانات خطاب به نمایندگان رابرت موگابه (مبارزه اسلام با نژادپرستی)

بیانات

‏زمان: 6 اردیبهشت 1358 / 28 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: مبارزۀ اسلام با نژادپرستی‏

‏حضار: اعضای جبهۀ ملی اتحاد افریقای جنوب غربی«سواپو» به رهبری رابرت موگابه‏‎ ‎‏(رهبر استقلال طلبان زیمبابوه؛ رودزیای سابق)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     از شما و رئیستان‏‎[1]‎‏ که پیام برای من فرستاده است تشکر می کنم. در اسلام که ما هم‏‎ ‎‏دنبال آن هستیم قضیۀ نژاد و نژادپرستی مطرح نیست. اسلام به رنگ و به صورت نگاه‏‎ ‎‏نمی کند، میزان را تقوا قرار داده است. اینکه شما از امریکا و سایر دُوَلی که جنایتکارند و‏‎ ‎‏ستمکار، شکایت می کنید، این اختصاص به شما ندارد، این امریکا و دیگر باند آن در هر‏‎ ‎‏جا که هستند، همین طور با اقشار ملتها رفتار می کنند. ملت ما بیش از پنجاه سال است که به‏‎ ‎‏واسطۀ انگلستان و امریکا تحت فشار آن رژیم منحوس بود. اینقدر جنایت به وسیلۀ‏‎ ‎‏حکومت این پدر و پسر در ایران شد که قابل ذکر نیست. مملکت ما در زمان این پدر و‏‎ ‎‏پسر به کلی خراب شد و آن چیزی که آباد شد قبرستانهای ما بود. قبرستانهای ما را اینها به‏‎ ‎‏واسطۀ کشتار، پرجمعیت کردند و بلاد ما را تهی. خزائن ما را به اغیار دادند و به اجنبی، و‏‎ ‎‏همه چیز ما را پیوستۀ امریکا و غیر امریکا کردند تا آنکه به خواست خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏ملت ما بیدار شد و با اتکا به خدای تبارک و تعالی و اتحاد کلمه با نداشتن هیچ ساز و برگی‏‎ ‎‏قیام کرد، نهضت کرد و همۀ این اقشار ظلمانی را کنار زد.‏

‏     من امیدوارم که این رمزی که در ایران رمز پیروزی شد، برای همۀ اقشار مستضعفین‏‎ ‎‏الگو باشد. آن رمزْ وحدت کلمه و اتکا به اسلام بود.‏

‏     در ملتی اگر اتکا به معنویات پیدا شد بر مشکلات خودشان غلبه می کنند. ما شاهد‏

صحیفه امامجلد 7صفحه 140
‏همان بدبختیها و ظلمهایی که شما شاهد بودید، شاهد بودیم بلکه شاید بیشترش را. لکن‏‎ ‎‏ما امروز این سد بزرگ را شکستیم و امید است که تا آخر نهضت ما پیروز شود و احکام‏‎ ‎‏مترقی اسلام را ما بتوانیم اجرا کنیم. من از خداوند تعالی پیروزی مستضعفین را بر‏‎ ‎‏مستکبرین مسئلت می کنم و سلام مرا به آن قشری که مظلوم هستند و بر ضد ظالم قیام‏‎ ‎‏کردند برسانید و آنها را آگاه کنید که با وحدت کلمه می توانند پیروز شوند.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 7صفحه 141

  • ـ آقای رابرت موگابه.