نامه

نامه به آقای جعفر صبوری (وضعیت زمین های اهدایی برای مسکن)

نامه

‏زمان: 14 اردیبهشت 1358 / 7 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: زمینهایی اهدایی برای مسکن‏

‏مخاطب: صبوری، جعفر‏

‏بسمه تعالی‏

‏7  ج2  99‏

‏خدمت جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ جعفر صبوری ـ دامت برکاته‏

‏     مرقوم محترم که حاکی از صحت مزاج شریف بود واصل گردید. مبلغ پنجاه هزار‏‎ ‎‏تومان وجه ارسالی نیز طبق یک قطعه چک صادرات واصل و قبض آن ارسال گردید. در‏‎ ‎‏مورد زمینهایی که برای خانه سازی به وسیلۀ مؤمنین محترم اهدا می شود، فعلاً سندهای‏‎ ‎‏آن را دریافت و رسید به ایشان بدهید تا ان شاءالله بزودی برنامۀ کار در سطح مملکت‏‎ ‎‏اعلام خواهد شد. از خدای تعالی ادامۀ توفیقات جنابعالی را خواستارم. والسلام علیکم و‏‎ ‎‏رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 7صفحه 181