بیانات

بیانات خطاب به پاسداران کمیته مولوی تهران (اخلاص جوانان)

بیانات

‏زمان: 19 اردیبهشت 1358 / 12 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اخلاص جوانان‏

‏حضار: پاسداران کمیتۀ مولوی تهران‏

‏[بسم‏‏ الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏شما می دانید که ما اکنون در چه وضعی هستیم و کشور ما در چه موقعیتی است. این‏‎ ‎‏حال بعد از انقلاب است. همیشه بعد از انقلاب ‏‏[‏‏مشکلات است‏‏]‏‏ همۀ شما آقایان‏‎ ‎‏یک قدری صبر باید بکنید، ان شاءالله علاج بشود...؛ لکن مأیوس نباشید. من وقتی که شما‏‎ ‎‏جوانها را می بینم، با این قدرت و با این اخلاص و تحولی که در ملت ما و خصوصاً‏‎ ‎‏جوانان ما و همۀ اقشار ملت پیدا شده است، من افتخار می کنم و امیدوارم. و شما همان‏‎ ‎‏اجر را دارید که شهدای «اُحُد»‏‎[1]‎‏ داشتند.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 7صفحه 222

  • ـ دومین جنگی که پیامبر ص در آن شرکت داشتند.