گفتگو

گفتگو با جمعی از دانشجویان سودان (تبریک پیروزی ـ وضعیت ایران)

گفتگو

‏زمان: 23 اردیبهشت 1358 / 16 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: گفتگو با جمعی از دانشگاهیان سودان‏

‏مناسبت: تبریک پیروزی انقلاب توسط نمایندگان مسلمانان و دانشجویان سودانی‏

‏حضار: آقایان: عباس بشیر ـ سلیمان احمد حامد (رئیس اتحادیۀ دانشجویان دانشگاه اسلامی‏‎ ‎‏سودان) و همراهان‏

‏[بسم‏‏ الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‏[‏‏مترجم: ایشان می گویند که برای تبریک به شما در مورد پیروزی انقلاب و همچنین تشکیل‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی آمده ایم، و تلگرافی هم جهت این موضوع خدمت شما فرستادیم.‏

‏     مردم سودان به اکثر اطلاعاتی که در روزنامه ها و مجلات خارجی پیرامون انقلاب ایران انعکاس‏‎ ‎‏می یابد، اعتماد ندارند؛ چون بیشتر آنها حقیقت ندارد. و از این جهت ما نیاز به یک سلسله اطلاعات‏‎ ‎‏صحیح و اصیل در مورد انقلاب اسلامی داریم که در اختیار ما گذاشته شود.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: خوب، این را باید با آقایان دیگر تماس بگیرید نه با من؛ من وقت چنین کارهایی‏‎ ‎‏را ندارم. با مدرسین اینجا تماس بگیرند و ... .‏

‏[‏‏مترجم: ایشان می خواهند بدانند که پس از تشکیل جمهوری اسلامی مراحل بعدی چیست؟‏‏]‏

‎     ‎‏امام: این هم چیزی نیست که من ‏‏[‏‏جواب بدهم‏‏]‏‏؛ می توانند با آقای منتظری تماس‏‎ ‎‏بگیرند و با ایشان صحبت کنند. من وقت این کار را ندارم.‏

‏[‏‏مترجم: ما از جانب دانشجویان و همچنین از جانب ملت سودان، پیروزی انقلاب و همچنین تشکیل‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را تبریک عرض می کنیم.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: باید تشکر کنیم که آمده اید به ایران. سلام مرا به همۀ دانشجویان و مردم برسانید.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 7صفحه 253