حکم

حکم به آقای مهدی هادوی دادستان انقلاب (شرایط مجازات اعدام در دادگاه ها)

حکم

‏زمان: 23 اردیبهشت 1358 / 16 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: شرایط مجازات اعدام در دادگاهها‏

‏مخاطب: هادوی، مهدی (دادستان دادگاههای انقلاب اسلامی)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏16  ج 2  99‏

‏آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی‏

‏     در غیر از دو مورد زیر:‏

‏1ـ کسی که ثابت شود آدم کشته است؛‏

‏2ـ کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه ای شده که منجر به مرگ‏‎ ‎‏شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو‏‎ ‎‏مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 7صفحه 274