بیانات

بیانات درباره لزوم ایجاد تحول روحی ـ اسلامی

بیانات

‏زمان: 23 اردیبهشت 1358 / 16 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: لزوم ایجاد تحول روحی ـ اسلامی‏

‏[بسم‏‏ الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏... حالا باید شما کشور خودتان را مثل منزل خودتان بدانید؛ همان طوری که هر‏‎ ‎‏شخصی منزل خودش را وقتی می خواهد نظر بکند یک نظر خاصی نسبت به منزل‏‎ ‎‏خودش دارد، شما حالا باید نسبت به کشورتان یک همچو نظری داشته باشید. من از‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی توفیق همۀ شما را خواستارم؛ و امیدوارم که در هر پستی که هستید‏‎ ‎‏یک تحول روحی پیدا بکنید؛ یعنی یک تحول اسلامی. وقتی که یک تحول‏‎ ‎‏روحی ـ اسلامی پیدا شد، آن وقت انسان دیگر نسبت به کشور خودش خیانت نمی کند؛‏‎ ‎‏و نسبت به برادرهای خودش با محبت است؛ و به کارهایی که به او محول می شود با علاقه‏‎ ‎‏است. و ان شاءالله خداوند تأییدتان کند که در این وقتی که ما احتیاج داریم به یک‏‎ ‎‏وحدت کلمه، این وحدت کلمه را حفظ کنیم. و امید است که این ریشه ها یکی بعد از‏‎ ‎‏دیگری فتح بشوند و تصفیه بشود؛ و مملکت یک مملکت اسلامی به همۀ معنا باشد؛ و‏‎ ‎‏احکام اسلام ان شاءالله جریان پیدا بکند. خداوند همه تان را ان شاءالله تأیید کند. .‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 7صفحه 275