بیانات

بیانات خطاب به بانوان اهوازی (فرق نبودن بین عرب و عجم)

بیانات

‏زمان: 28 اردیبهشت 1358 / 21 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: عدم تمایز و تفاوت میان ملتهای مسلمان‏

‏مخاطب: گروهی از بانوان اهوازی‏

‏ [‏‏گروهی از زنان اهواز، ضمن دیدار با امام، استقرار جمهوری اسلامی را تبریک و شهادت استاد‏‎ ‎‏مطهری را تسلیت گفتند. آنان، جواهرات و پول نقد خود را جهت کمک به خانه سازی مستضعفان به‏‎ ‎‏حضور امام تقدیم داشتند. امام در این دیدار فرمودند:‏‏]‏

‎     ‎‏من به وسیلۀ شما به همۀ بانوان آن حدود سلام عرض می کنم، و این پیام مربوط به‏‎ ‎‏همه است. اسلام، مابین عرب و عجم و ترک و کرد، هیچ فرقی نگذاشته است و ما‏‎ ‎‏مفتخریم که اسلام از میان عرب برخاسته، و در عین حال عرب را بر عجم و عجم را بر‏‎ ‎‏عرب برتری نداده است.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 7صفحه 352