اجازه نامه

اجازه به آقای جعفر رجبی جهت صرف مشروط وجوه شرعیه

اجازه

‏زمان: 1358 ه . ش. / 1399 ه . ق.‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: پرداخت مشروط وجوه شرعیه بابت تکمیل ساختمان برای اهل علم و مستحقّین‏

‏مخاطب: رجبی، جعفر‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مقدس حضرت مستطاب رهبر عظیم الشأن آیت الله العظمی آقای خمینی ـ مدّظله‏‎ ‎‏العالی ـ پس از تقدیم عرض سلام و اخلاص دستبوسی به شرف عرض عالی می رساند، چون 75‏‎ ‎‏دستگاه ساختمان دو اتاقه و سه اتاقه در زمینی به مساحت چهار هزار متر واقع در نزدیکی خیابان‏‎ ‎‏پاسداران از وجوهات ساخته شده که ‏‎]‎‏قرار است‏‏]‏‏ به اهل علم و مستحقین مورد سهم امام و سهم سادات‏‎ ‎‏داده شود، و چون این ساختمان یک سوم کارهایش انجام گرفته ...‏

‏(ایشان در ادامۀ نامه خواسته اند تا به وی اجازه داده شود هزینۀ تکمیل ساختمان را بابت سهم امام(ع)‏‎ ‎‏پرداخته و با نظارت آقای مهدی حائری تهرانی ـ امام جماعت مسجد ارک ـ به مصرف برسد.)‏

‏ایشان در پایان نامه نوشته است:‏

‏«البته حضرت آقای حائری تهرانی اجازه در اخذ وجوه و امور حسبیه کتبی از طرف حضرت آیت الله ‏‎ ‎‏دارند.»‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     چنانچه از طریق دیگری اتمام آن مقدور نیست مجازید، بپردازید. ان شاءالله موفق‏‎ ‎‏باشید.‏

‏روح الله الموسوی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 8صفحه 215