سخنرانی

سخنرانی در جمع اعضای انجمن کاراته (تقویت جسم و جان ـ حفظ آبروی اسلام)

سخنرانی

‏زمان: 1 تیر 1358 / 27 رجب 1399‏

‏مکان: قم، مدرسۀ فیضیه‏

‏موضوع: نیاز انسان به تقویت جسم و جان ـ لزوم حفظ آبروی اسلام و ایران‏

‏حضار: اعضای انجمن کاراتۀ ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     ان شاءالله که خداوند همه را توفیق بدهد؛ و قدرت شما را ـ هم قدرت جسمی و هم‏‎ ‎‏قدرت روحی ـ عنایت کند. الآن مملکت ما احتیاج به قدرت روحی دارد، و هم احتیاج به‏‎ ‎‏قدرت جسمی. و امیدوارم که شما در هر دو مرتبه، هم در جانب روح و هم در جانب‏‎ ‎‏جسم، خودتان را تقویت کنید. و تقویت در جانب روح به این است که توجهتان به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی زیاد باشد؛ اتکایتان به قدرت لایزال حق تعالی باشد، و نظرتان نظر الهی‏‎ ‎‏باشد و تبعیت از احکام خدا بکنید؛ و در جسم و جان هر دو فداکار اسلام باشید. و همه‏‎ ‎‏فداکار اسلام باشیم و من امیدوارم که در پناه اسلام همۀ قدرتها، همۀ قوه ها قدرتمندتر‏‎ ‎‏بشوند، قوّت دارتر بشوند. و شماها ان شاءالله برای مملکت، آبرومندی تهیه کنید و‏‎ ‎‏مملکت ما را معروف کنید در همه جا؛ چنانکه در این نهضت بحمدالله همه جا معروف‏‎ ‎‏شد و همه با چشم احترام به این ملت نگاه می کنند. و عمده این است که از این به بعد هم‏‎ ‎‏ما این احترام را حفظ بکنیم به اینکه همه با اخلاق اسلامی و با آداب اسلامی باشیم؛ تا‏‎ ‎‏ان شاءالله این قدرت و این قوه در جای خودش خرج بشود و نهضت اسلامی ما به ثمر‏‎ ‎‏برسد. خداوند ان شاءالله شما را سعادتمند کند در دنیا و در آخرت.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 8صفحه 250