پیام

پیام به آقای احمد آذری قمی درباره تسریع در رسیدگی به وضع زندانیان

پیام

‏زمان: 16 تیر 1358 / 12 شعبان 1399‏‎[1]‎

‏مکان: قم‏

‏موضوع: تسریع در رسیدگی به وضع زندانیان‏

‏مخاطب: آذری قمی، احمد‏

‏بسمه تعالی‏

‏12 شعبان 99‏

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ احمد آذری ـ دامت افاضاته‏

‏     چنانچه قبلاً نیز پیغام داده بودم، لازم است زودتر به وضع زندانیان رسیدگی نموده و‏‎ ‎‏در این مورد سرعت عمل بیشتری به خرج داده شود؛ و آنها که مجرم شناخته شده‏‎ ‎‏نگهداری شوند، و کسانی که مجرم شناخته نشده اند با قید کفالت آزاد گردند. و ضعف‏‎ ‎‏کادر قضایی و بازپرسی دادسرای شما، مجوّز نگهداری متهمین در بلا تکلیفی نمی باشد.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امامجلد 8صفحه 492

  • - در صحیفۀ نور، تاریخ 14 / 4 / 58 درج شده است، اما به استناد نسخۀ دستنویس امام خمینی، تاریخ 16 / 4 / 58 مطابق با 12 شعبان 1399 صحیح است.