پیام

پیام به آقای سید رضی شیرازی (ترور و حرکات مذبوحانه دشمن)

پیام

‏زمان: 24 تیر 1358 / 20 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ترور و حرکات مذبوحانۀ دشمنان‏

‏مناسبت: ترور نافرجام آقای سید رضی شیرازی‏

‏مخاطب: شیرازی، سید رضی‏

‏بسمه تعالی‏

‏خدمت جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج آقا رضی شیرازی ـ دامت افاضاته‏

‏     خبر ناگوار سوءقصد به جنابعالی، از طرف عناصر فاسد رژیم منحط سابق، موجب‏‎ ‎‏نگرانی و تأثر گردید. در این موقع که نهضت اسلامی با قاطعیت به راه خود ادامه می دهد‏‎ ‎‏و بدخواهان را به یأس و نومیدی می کشد، با این حرکات مذبوحانه می خواهند به خیال‏‎ ‎‏فاسد خودشان ایجاد وحشت در ملت مسْلم کنند؛ غافل از آنکه ملتی که جوانان‏‎ ‎‏نورسشان از شهادت در راه هدف ـ که همان اسلام است ـ استقبال می کنند، از‏‎ ‎‏سوءقصدها و ترورها نمی هراسند. سوءقصد به اشخاصی که در طول عمر به خدمت‏‎ ‎‏خالق و خلق اشتغال داشته اند، ارادۀ آنان را مصمم تر و حقانیت مکتب را واضحتر‏‎ ‎‏می نماید. گروهی که به اسم اسلام، فرزندان اسلام را ترور می کنند و به اسم خلق، زندگی‏‎ ‎‏خلق را به تباهی می کشند، می توان آنها را جز هواخواهان اجانب و خیانتکاران به اسلام‏‎ ‎‏و خلق مسلمان دانست؟ از خداوند تعالی سلامت و بهبودی جنابعالی را خواهانم.‏‎ ‎‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 9صفحه 86