پیام

پیام به ملت ایران ودعوت به راهپیمایی حمایت از نظام اسلامی

پیام

‏زمان: 25 تیر 1358 / 21 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: دعوت به راهپیمایی‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏خدمت عموم ملت شریف و مبارز ایران ـ ایّدهم الله تعالی‏

‏     به طوری که ملاحظه می کنید، پس از نهضت مقدس اسلامی، که با تأیید خداوند‏‎ ‎‏متعال و همت والای ملت، کنگره های کاخ ستمگران را معجزه آسا فرو ریخت و قدرت‏‎ ‎‏ایمان و فداکاری مؤمنان بر قدرتهای شیطانی پیروز شد و دیوار اختناق و استعمار در هم‏‎ ‎‏شکست، فرصت طلبان از سویی و مفسده جویان از سوی دیگر می خواهند وانمود کنند‏‎ ‎‏که نهضت از پشتیبانی عظیم ملت ـ پس از پیروزی ـ برخوردار نیست؛ و با این حیلۀ‏‎ ‎‏شیطانی، مردم ناآگاه را به تردید بکشانند و به خیال خام خود از آب گل آلود، ماهی‏‎ ‎‏بگیرند. لهذا برای اثبات وحدت ملی و ابطال باطل و احقاق حق و خاتمه دادن به‏‎ ‎‏دروغ پردازیها و فتنه انگیزیهای مخالفین با اسلام و نهضت مقدس اسلامی، مقتضی است‏‎ ‎‏روز سه شنبه 26 تیر ماه 58 عموم اقشاری که به اسلام و قرآن مجید و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و استقلال کشور علاقه دارند در راهپیمایی شرکت کنند، تا حساب گروههایی که‏‎ ‎‏برخلاف مسیر انقلاب اسلامی هستند روشن شود. در حقیقت این مانور اسلامی ـ ملی،‏‎ ‎‏عرضۀ جنود حق و حزب الله است در مقابل جنود شیطانی. از خداوند متعال عظمت‏‎ ‎‏اسلام و ملت را خواهانم.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 9صفحه 107