بیانات

بیانات در جمع اعضای اتحادیه فدراسیون اسلامی استرالیا (قدرت ایمان)

بیانات

‏زمان: 25 تیر 1358 / 21 شعبان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ناتوانی قدرتها در برابر قدرت ایمان‏

‏حضار: رئیس و اعضای اتحادیۀ فدراسیون اسلامی اعلای استرالیا‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏     این پیروزی که برای ملت ما حاصل شد یک عنایت الهی بود؛ یک عنایت بزرگی که‏‎ ‎‏متحول کرد روحیۀ ملت ما را به روحیۀ اسلام و مسلمین صدر اسلام. و این قدرت ایمان‏‎ ‎‏و اعتقاد به اسلام بود که پیشرفتی را که کسی احتمال نمی داد، نصیب ما کرد. ملت ما با‏‎ ‎‏دست خالی ـ هیچ اسلحه نداشت ـ با همان قدرت ایمان، در مقابل اسلحه های مدرن و‏‎ ‎‏قدرت عظیم نظامی ایستادگی کرد و تمام قدرتها را درهم شکست. و این دلیل بر این‏‎ ‎‏است که ملتی اگر قیام کرد، با حفظ قدرت ایمان، هیچ قدرتی در مقابل آن نمی تواند‏‎ ‎‏بایستد. تمام قدرتها و ابرقدرتها پشتیبانی از شاه مخلوع می کردند، و گاهی ما را تهدید‏‎ ‎‏می کردند؛ ولکن قدرت اسلام با تأیید خداوند تعالی موجب شد که ما با دست خالی بر‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ غالب شویم. و من امیدوارم این نهضت ایران الگویی باشد برای سایر‏‎ ‎‏ملتهای مستضعف. و امید است خداوند، دنیا را از دست مستکبرین بگیرد و به دست‏‎ ‎‏مستضعفین بسپارد.‏

‏     و من از اینکه شما اظهار محبت کردید متشکرم. سلام گرم خود را به دوستان شما و‏‎ ‎‏مسلمین استرالیا تقدیم می کنم، و از خداوند تعالی تأیید همه را خواهانم. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 9صفحه 115