نامه

نامه تشکر به اهالی قریه فردو (دعوت از امام برای سفر به فردو)

نامه

‏زمان: 9 مرداد 1358 / 6 رمضان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: پاسخ به دعوت مردم روستای «فردو»‏‎[1]‎

‏مخاطب: اهالی قریۀ فردو‏

‏بسمه تعالی‏

‏6 رمضان 99‏

‏اهالی محترم قریۀ فردو ـ ایّدهم الله تعالی‏

‏     طومار آقایان محترم در مورد دعوت اینجانب واصل، و موجب تشکر گردید. و از‏‎ ‎‏اینکه به خاطر مشاغل و گرفتاریهایی که دارم نمی توانم دعوت آقایان را بپذیرم معذرت‏‎ ‎‏می خواهم. امید است ان شاءالله تعالی در موقع مقتضی بتوانم نزد آقایان بیایم. از خدای‏‎ ‎‏تعالی موفقیت همگان را در راه انجام وظایف الهی خواستارم. والسلام علیکم‏‎ ‎‏ورحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 9صفحه 256

  • - از روستاهای اطراف شهر قم.