وکالت نامه

وکالت نامه به آقای سید کاظم حسینی میانجی (به مصرف رساندن اموال موهوبه)

  وکالتنامه

‏زمان: 11 مرداد 1358 / 8 رمضان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب وکیل در به مصرف رساندن اموال موهوبه‏

‏مخاطب: حسینی میانجی، سید کاظم‏

‏ [‏‏حضرت آیت الله العظمی خمینی ـ دام ظله العالی. با تقدیم سلام، به عرض می رساند اینکه: در‏

‏شهر کاشمر مسلمانی به نام «محمد علی قدس» تمام دارایی خود را اعم از منقول و غیر منقول به‏‎ ‎‏حضرتعالی اهدا نموده و اسناد رسمی هم تنظیم شده است. فعلاً احتیاج به امضای خود یا وکیل و‏‎ ‎‏نمایندۀ حضرتعالی دارد، و نسبت به مصرف آن به هر کس و به هر نحو دستور فرمایید.‏

‏شهر صیام ـ سید کاظم حسینی میانجی‏

‏     بسمه تعالی. بعدالتحیه. او مردی است پیر و فرتوت و صاحب ثروت بیشمار؛ لکنَّه جَمَعَهُ مِن حلاله‏‎ ‎‏و حرامه. به فکر افتاده اموال خود را طبق ارادۀ آن جناب بذل کند. اگر صلاح بدانید، آقای حسینی را که‏‎ ‎‏مردی فاضل و متقی و اعزامی جامعۀ مدرسین است یا کس دیگر را وکالت دهید، اموال را به نام هر کسی‏‎ ‎‏که امر می فرمایید به ثبت برساند. 11 / 5 / 58. الاَقل علی مشکینی‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     جناب مستطاب ثقة الاسلام و المسلمین آقای آقا سید کاظم حسینی میانجی از طرف‏‎ ‎‏اینجانب وکیل هستند اسناد مزبور را امضا نموده و اموال فوق را صرف امور خیریه و‏‎ ‎‏عمران و آبادی و مستضعفین محل بنمایند.‏‎[1]‎

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 9صفحه 258

  • - اصل نامۀ آقای حسینی میانجی و تأییدیه آقای مشکینی و وکالت نامۀ امام در دفتر اسناد رسمی شمارۀ 3 کاشمر بایگانی است.